HANS

Leonardus Johannes Maria Vergeer16 april 1955 † 26 december 2016

“Zozeer heeft God mij liefgehad

dat Hij Zijn enige Zoon naar de wereld zond

opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan

maar het eeuwig leven zullen hebben” (Joh. 3,16).


De Eucharistie van vreugde en dankzegging wordt gevierd

op dinsdag 3 januari om 11:00 uur in de kerk van H. Maria Koningin,

aan de Memlinghof te Krimpen aan den IJssel.

Waarna de begrafenis in het familiegraf op begraafplaats “Westduin”,


Ockenburghstraat 27, 2553AA te Den Haag.


~~


PRIESTER HANS VERGEER + 26 DECEMBER 2016

Op 26 december 2016 om 14.20 uur is Priester Hans Vergeer in alle rust overleden.

We vertrouwen en geloven dat Pastoor Hans is opgenomen in de liefde bij God de Vader, die alle pijn en zorgen van ons weg neemt.

Pastoor Hans mag nu wonen bij Moeder Maria, alle heiligen en engellen, hij mag vol aanbidding staan voor Godstroon.
Hier verlangde hij naar.

Een van de laatste zinnen die Pastoor Hans ons heeft gezegt is;
Je kan nooit zo diep vallen, als in de handen van God.~~~~
De gezondheid van Pastoor Vergeer is zeer zorgwekkend.
Graag vragen wij u uw gebed.

Nadere informatie volgt.

Update gezondheid van pastoor Vergeer

Dank u allemaal voor de geweldige hoeveelheid gebed voor mij als priester en voor mijn gezondheid.

Velen hebben gevolg gegeven van hun liefde en vriendschap door volhardend te bidden en mij te overladen met lieve, vriendelijke bemoedigingskaarten.

Heel hartelijk dank! Zelfs de zusters van de nieuwe congregatie ‘Maria Stella Matutina’, verspreid over de hele wereld, en in het bijzonder in Nederland en Kameroen, bidden iedere dag voor mij. Geweldig!!

De laatste ct-scan gaf aan dat de groei van de tumoren in de longen tot stilstand zijn gezet. Dat is een goed teken omdat de chemokuren dus aanslaan. De scan gaf ook aan dat de buikholte met al zijn organen ‘schoon’ zijn.

De oncologe is tevreden en probeert nu via de volgende kuren de tumoren stabiel te houden, waardoor ze niet kunnen groeien.

Natuurlijk bidden we de Heer om een volledige verwijdering van alle kwaadaardige cellen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest…..

Blijft u aub met kracht en nog meer inzet voor mij bidden. Natuurlijk heeft de Heer Jezus het laatste woord. In Zijn handen leg ik mijn leven.

Lieve Heer Jezus,
laat de liefde van Uw Hart mijn leven vervullen.
Laat me niet vergeten dat ik lééf
omdat U mij gewenst hebt
en omdat U van mij houdt.
Kom in mijn leven,
vanaf de eerste dag van mijn bestaan
tot aan vandaag.
Genees mij van elke wond
in mijn hart en mijn gevoel,
in mijn geheugen en mijn fantasie,
in mijn verstand en in mijn wil,
in mijn lichaam….
Bevrijd mij van elke band
die mij nog als slaaf gevangen houdt.
Want door de heilige Geest
wil ik vrij en blij leven
in dienst van U
en in dienst van mijn broers en zussen.
Jezus,
ik geef mij helemaal aan U,
met mijn lichaam, ziel en geest.
Dat doe ik ter ere van de Vader
en door de handen van Maria.
Dank U, dat u mij geschapen hebt.
Amen.


~~


Update Pastoor Vergeer - nieuwe bedevaart -

Lieve pelgrims, goede vrienden.

Met vreugde en dankbaarheid kijken we terug op onze Medjugorje reis van afgelopen mei 2015.
Wat een vreugde om te mogen meedelen dat we opnieuw naar Medjugorje gaan en wel van 30 APRIL T/M 7 MEI 2016.
Daarbij ben ik verheugd om wederom, en ik verwacht nog een andere priester die mij bijstaat (wie??),

om u.w priester te mogen zijn met een nieuw thema dat ons geloof verder doet opbouwen en verrijken.
Wat betreft het ziek zijn: er is enorm veel voor mij gebeden: in het binnen- als in het buitenland tot vaak ver over de wereld.

Ook heb ik een retraite gevolgd en is mij enige keren de handen opgelegd ter genezing.
Na drie chemokuren en een ctscan is geconcludeerd dat de groei van de kankercellen in de longen tot stilstand zijn gebracht tot zelfs een (geringe) verkleining van de cellen.

Dat is goed nieuws, vooral ook omdat diezelfde scan uitwees dat de organen in de buik volledig ‘schoon’ zijn.
De grootste dank en lof breng ik natuurlijk aan onze Heer die door Zijn Bloed aan het Kruis ons redding, genezing en geloof heeft gebracht.
De bijwerkingen zijn er wel! Zo heb ik tijdens de kuren veel pijn onder de voeten, alsof je op blaren of wondjes loopt. Ook zijn de vingertoppen erg gevoelig.

Ik gebruik daarbij een crème die verzachtend werkt. Verder ben ik gauw erg moe en na gedane (lichte) arbeid voel ik me vaak uitgeput. Ik neem dus rust in acht, soms geholpen door lieve vrienden die ‘op de rem trappen’ als ze in de gaten krijgen dat ik toch nog te veel doe.
Ik doe de zondagsmissen in de verschillende parochies, maar heb die gereduceerd tot hooguit 2 per zondag.
Daarbij let ik op mijn voedingspatroon en drink goede thee, biologische fruit- en groentensappen afgewisseld met een smakelijke slagroom gebak, haha!

Het moet nog leuk blijven, toch?
De arts is een bekwaam en toegewijd en empathisch persoon in wie ik veel vertrouwen heb, in haar diagnose als in haar medicatievoorziening.

Bidt u ook alstublieft voor haar? Verder vraag ik uw niet afhoudend gebed voor mij waarbij de dank naar God voor het door Hém geplande resultaat centraal staat.

Dank voor de honderden kaarten, brieven, apps, mails en sms. Ze zijn als een balsem voor mijn ziel.
Bidt u met mij mee? Vooral psalm 63, 1-9 en psalm 91. Zeer sterke gebeden die God aanbiddend zijn en bijzonder krachtig in ziekte, verdriet en gevaar.

Geloof dat God u vasthoudt en u persoonlijk bemint, liefheeft. U en ik zijn de geliefde kinderen van onze Hemelse Vader en onze lieve Moeder.

Lees ook de boodschappen van Medjugorje, ze zijn sterk en versterken uw vertrouwen op Jezus.
Ik wens u Gods allerrijkste en krachtige zegen toe, ik blijf voor al uw intenties die u in Medjugorje geschreven heb, bidden.

Warme en vriendschappelijke groet,
pastoor Hans Vergeer


~~


REJOICEREIZEN

update Priester Vergeer

Beste pelgrims, lieve vrienden.


Afgelopen woensdag 10 juni werd ik in de middag geopereerd aan een uitzaaiing op de lever.

Vlak vóór de ingreep toen ze mij de infuus inbrachten en de ruggenprik inbrachten wenste ik het medisch team 'Gods rijkste en onmisbare zegen' toe.

Omdat de chirurg niet goed de plek kon bereiken werd de wond verlengd naar 30 cm.
De operatie duurde drie uren waarbij de artsen de plek goed konden traceren en de uitzaaiing via kanteling van de lever en met RFA wisten te verwijderen.
Zaterdagavond 13 juni mocht ik het ziekenhuis verlaten.
Nu verblijf ik op een rustige plek om te revalideren en om de verdere genezing te laten voorspoedigen.
Volgende week heb ik nacontroles en wordt er gesproken over CT- en MRIscans om de longen waar enkele 'spotjes' eerder gezien werden verder te onderzoeken.
Nu rest mij nog om sterker te worden en me te laten koesteren in de liefde en gebed van zovelen. Via Facebook en Radio Maria zijn heel wat gebeden naar de hemel gegaan.
Dank aan de (alfabetisch) Antilliaanse - Arabisch Katholieke - Belgische - Filippijnse - Indische gebedsgroep - Irakese -Kroatische - Nederlandse - Medjugorje- Radio Maria - Pinkster - Surinaamse - Vietnamese en vele andere vrienden van de parochies etc
Blijf aub voor mij bidden dat ik een apostel voor het Evangelie van Jezus mág blijven. Maria's priesterzoon en zodoende beantwoordend aan Jezus' roepstem van liefde.
Weet dat God u zeer intens liefheeft. Wat er ook in uw leven is gebeurd: HIJ HOUDT MET ZIJN GEHELE HART VAN U!!!

Priester H. Vergeer


Lieve pelgrims van Medjugorje,

Dankbaar voor de mooie woorden en stille meditaties op de verschijningsberg en de kruisberg.

Dankbaar voor de inspirerende woorden van zr. Claire - Marie en de getuigenis in het Cenacolo.

Dankbaar voor de gebedsmiddag, die door allen als zeer verrijkend en genezend is ervaren.