U kunt hier een getuigenis schrijven van uw belevingen voor, na en tijdens de bedevaartreizen.

Geschreven door Pater H. Krager, 20. jul, 2011

Geschreven door Pater Kager,

Medjugorje 23 juni – 4 juli 2011

Als ik u iets ga vertellen over mijn bedevaart naar Medjugorje,
dan baseer ik me op de uitspraak van Jezus:
aan de vruchten zult gij de boom erkennen.
De erkende marioloog René Laurentin heeft Medjugorje uitvoerig onderzocht en kwam tot de conclusie:
de vruchten van Medjugorje tonen aan dat dit van de hemel komt.
Ik wil hier vertellen, wat ik zelf kort geleden heb ervaren in Medjugorje.

De hele morgen door zijn er H. Missen in diverse talen;
’s avonds worden er twee tientjes van de rozenkrans gebeden van 6 tot 7 uur, waarna de internationale H.Mis volgt tot 8 uur, waarbij het evangelie wordt gelezen in vele talen.
Buiten de kerk staat een hele rij biechtstoelen en de hele dag door komen de mensen daar biechten. Ze klampen je ook op de weg gewoon aan en vragen: mag ik even biechten?

Twee avonden in de week is er uitstelling van het Allerheiligst Sacrament buiten onder een grote tent van 10 tot 11 uur ’s avonds, waaraan honderden mensen deelnemen.

Ik was daar vanwege het 30-jarig jubileum van de verschijningen, dat begonnen zijn op 24 juni 1981.
Maria verscheen aan vier meisjes en twee jongens en tot vandaag verschijnt ze nog dagelijks aan twee van hen.
De bisschop van Mostar, waaronder Medjugorje valt, gelooft niet in de verschijningen en is er fel tegen.
Maar aangezien de kerk niet heen kan om het toenemende aantal mensen, dat daar komt bidden, al 30 jaar lang, heeft Rome een commissie ingesteld onder leiding van kardinaal Ruini, die de verschijningen onderzoekt.
Paus Benedictus is er, voor hij paus was, als kardinaal Ratzinger, op bezoek geweest en kort geleden heeft hij de 6 zieners/zieneressen naar Rome geroepen om persoonlijk met hen te praten.
Wat mij persoonlijk diep heeft getroffen en wat ik nog nooit eerder had meegemaakt, waren twee duiveluitdrijvingen, net na de H.Mis om 8 uur in de avond, net naast de kerk.
De ene keer was het een jonge vrouw, de andere keer een jonge man.
Onder stuiptrekkingen lag hij te schreeuwen sloeg met zijn armen en schudde zijn hoofd.
Die schreeuw, die uit zijn keel kwam, was zo diep en intens, dat ik het niet kan nadoen; die kwam recht uit de hel. Priesters baden over hem, hielden een kruis over hem en besprenkelden hem met wijwater. Ik heb zelf ook een tijdje met mijn arm uitgestrekt over hem gebeden.
Het deed me denken aan het verhaal in het evangelie, toen Jezus in Kafarnaum een duivel uitdreef. Die spartelde ook tegen, maar ging wel weg uit die jongen. Wat ik in Medjugorje meemaakte, was precies wat Jezus deed in Kafarnaum.
Dit gebeurt meerdere malen in Medjugorje en als de duivel in contact komt met Maria, wint Maria altijd.
Ik zie het zo: er lopen in de wereld bezetenen rond, vaak zonder dat die mensen, die bezeten zijn, dat zelf weten, maar als ze in de buurt van een bedevaartplaats komen, weten de duivels: mijn uren zijn geteld, ik moet hier uit en dat willen ze niet.
Terug naar de hel is veel erger dan in een mens wonen. Ze spartelen tegen maar het is een ongelijke strijd.
Maria wint altijd.
Voor mij is dit een bevestiging van Medjugorje, getuige Jezus’ eigen woorden:
“Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder. Als ook de satan verdeeld is – en zijn eigen duivels uitdrijft – hoe kan zijn rijk dan standouden?
Maar als Ik door de vinger Gods – door mijn priesters – de duivels uitdrijf, dan is kennelijk het Rijk Gods onder u gekomen”.
Medjugorje is een genadeoord.
Ik maak er geen propaganda voor, maar ik denk alleen aan de woorden, die Jezus richtte tot de twee leerlingen van Johannes, die Jezus volgden en Hem vroegen:
waar woont Gij?
Jezus, zei hun: komt en ziet en ze bleven de hele dag bij Hem.
Maria van Medjugorje zegt hetzelfde: komt en ziet.
En dan blijf je vanzelf bij Maria en Jezus.

Pater Henk Kager.
Heythuysen.

Geschreven door Zr Baptista, 19. mei, 2011

Met een zware belasting in me zelf kwam ik op Zaventem aan, totdat ik de rug zag van Jeroen, en het warme ontvangst van Allen.

Het is een geweldige week geweest voor mijn ziel.

Vooral de Krizevac,Mensen het was een Mystiek belevenis.

Niemand Op de hele weg, dank George!
Ook U hebt de Heer moge ontmoeten.

Ik kan hierdoor er in de dag nog heel bevangen van zijn.

Dank Jezus dank !!

De volgende dag onder de stromende regen, Blauwe Kruis.

Gospa heeft me bemoedigt zo'n hemels gebeuren!!

En er kwamen een paar mannen deze dame helpen.

Lieve mensen ik wil u dit niet onthouden.

Want u was echt super voor me.

Voor U Allen een warme knuffel.
Zr. Baptista.

Geschreven door Paul Raves, 17. mei, 2011

Deel 1 Paul Raves

Ik wil graag met jullie een getuigenis delen over mijn bedevaart naar Medjugorje.

Ik leerde Rejoice reizen enkele jaren geleden kennen omdat er in een parochie in Rotterdam een papier met info lag over een charismatische bedevaart naar Medjugorje .
Ik was destijds heel actief in het beleven van de boodschappen van Maria uit Medjugorje. Ik was echter na enige tijd negatief over de boodschappen. Ik vond de boodschappen te veeleisend. Dit is echter in het begin van dit jaar geheel veranderd. Begin dit jaar heb ik besloten om dagelijks weer de Rozenkrans te bidden en de boodschappen van Maria, Koningin van de Vrede te beleven vanuit mijn hart. Ik was enige jaren geleden op het internet op zoek gegaan naar de reis charismatisch Medjugorje. Deze vond ik begin dit jaar wederom weer via het internet. Ik dacht daarna met Rejoice reizen wil ik mee naar Medjugorje. Ik had mij opgegeven en ik leefde naar deze reis toe. Voor vertrek had ik veel spanning. God en Maria hebben mij echter gezegend voor, tijdens en na deze reis.

Geschreven door Paul Raves, 17. mei, 2011

Deel 2 Paul raves

We verzamelden op 29 Mei op Brussel airport.Ik mocht bij een van de deelnemers die in België woont verblijven. Het was voor mij de eerste keer dat ik met het vliegtuig reisde.
Op het vliegveld ontmoeten wij elkaar. De ontmoeting onderling was ontzettend hartelijk en liefdevol. De meeste mensen kenden elkaar toen (nog) niet. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar Medjugorje meeging.

We vlogen vanuit Brussel airport naar Dubrovnik in Kroatië. Vandaar gingen we met de touring car naar Medjugorje waar we 's middags aankwamen. We hadden toen op dezelfde dag van aankomst de H. Mis gevierd, zoals daarna ook elke dag. We zijn naar de toespraak van Vicka geweest. Dit is een van de zieners die Maria ziet. Zij haalde de boodschap van onze lieve Vrouwe aan en zei dat de heilige maagd Maria zei dat als men geen vrede in het hart heeft, men ook niet kan bidden voor de vrede op aarde. Deze boodschap van de Heilige Maagd raakt mij ten diepste. We zijn ook samen naar de verschijning berg geweest op de berg om daar in stilte te bidden. Ook zijn we samen met enkele bedevaartgangers van Rejoice reizen geweest naar het blauwe kruis waar Maria elke 2e dag van de maand verschijnt aan Mirjana. We waren redelijk dichtbij. We zagen het blauwe kruis, maar Mirjana zelf konden we niet zien. Wat mij trof was dat het voordat de heilige maagd verscheen het zeer bewolkt was. Daarna scheen de zon en was het stralend weer.
Wat ik ook mooi vond was dat toen de verschijning aan Mirjana kwam een ieder die erbij stond direct stil was.
We zijn ook samen naar het Cenacolo geweest. We mochten daar 2 getuigenissen horen. Ik vond beide erg indrukwekkend. Vooral om te horen hoe zij door God geraakt worden en werden en hoe het contact met hun ouders hersteld werd.
We zijn ook naar Tihaljina geweest.
We hebben aldaar in de R.k. Kerk de H. Mis mogen vieren.
We zijn ook nog een dag naar de watervallen geweest in de buurt van Medjugorje en naar het dorp Mostar.
We hebben samen met pastoor Vergeer de Kruisweg, achter de kerk mogen bidden.Wat mij hierin het meeste raakte was dat de pastoor zei dat Jezus ons vergeeft. God komt niet meer terug op de zonden die voor Hem beleden hebben en gebiecht hebben bij een priester. Ook de bezinningen waren erg indrukwekkend en raakten mij ten diepste.
Ik vond het ook heel mooi dat we tijdens de bedevaart in Medjugorje charismatische liederen zongen. Ook de charismatische viering op woensdag middag heel mooi. Er werd het speciale bevrijding gebed door de pastoor uitgesproken in Jezus aanwezig in het Allerheiligst Sacrament. Er werd toen door de pastoor gebeden voor een ieder die dit wilde om de H. Geest te mogen ontvangen. Ik mocht zelf rusten in de Geest. Dit lijkt eng, maar ik ervaar het als iets heel moois en gezegend. Ik ben zelf ook actief in de katholieke charismatische vernieuwing in Nederland.
Wat mij het meeste geraakt heeft tijdens deze bedevaart was de onderlinge aandacht, liefde en respect voor en onder elkaar als bedevaartgangers.
Wat ik ook heel fijn vond dat deze bedevaart ook vakantie was voor een ieder, naast uiteraard het gebed programma.

Geschreven door Laurent, 7. jan, 2011

Dag mede-Medjugorje pelgrims,
Hoewel ik nooit met Rejoice naar Medjugorje ben geweest (mijn vrouw en ik zijn net met een Italiaanse groep uit Medjugorje teruggekomen) voel ik toch de behoefte een bericht in mijn eigen moedertaal te plaatsen. Mede ook vanwege de relatieve onbekendheid van de geliefde plaats van de Koningin van de Vrede. Aangezien wij voor het eerst in Medjugorje waren, waren wij compleet overrompeld door de hemelse vrede en de zo tastbare aanwezigheid van Onze Lieve Vrouwe daar. De hele voorgeschiedenis die ons heeft doen besluiten blijkt achteraf veel meer een opgezet plan van Maria om ons via haar onlosmakelijk met Jezus te verbinden. Zogezegd past Medjugorje ook zeer goed in onze geloofsweg (de Neocathecumenale Weg) die wij volgen en die ons de beloften van het doopsel een vaste plaats in ons leven heeft leren geven. Dit is verder gecompleteerd door de Maagd Maria in Medjugorje die ons oproept tot de volheid van het christelijk leven door biecht, eucharistie, vasten, bidden en "het christen-zijn leven".

We voelden Maria zo dicht bij ons, een gevoel om echt in haar armen geknuffeld te worden. Ook de boodschappen aan voornamelijk Mirjana op 2 januari j.l. waren zo "maatgesneden" op ons, en op de reden waarom wij naar Medjugorje kwamen. Daarbij hebbe wij op verschillende plaatsen tijdens en na de verschijningen op zowel Podbrdo als aan de voet bij het Blauwe Kruis heerlijke geuren waargenomen, een ware gift en teken van de nabijheid tot en liefde voor ons van de Heilige Maagd.

Ook door onze toffe Venetiaanse groep van wel 87 man was het een ervaring die ons leven van nu af aan zal tekenen. We willen graag terug, en eventueel met Nederlandse vrienden of familie, en eventueel met een Nederlandse groep.

Ik ben ook onder de indruk van de mooie getuigenissen op uw site van de pelgrims. Daarbij ben ik voornamelijk altijd erg ontroerd door bekeringen van mensen die zeer ver van God verwijderd waren en/of zijn gevallen in de val van enigerlei verslaving. Ik vind het mooi om te zien dat de Koningin van de Vrede ons soms zo verloren lijkende landje niet vergeet en ook hier mensen blijft uitnodigen om naar Jezus te lopen om Hem te aanvaarden als God en Hem nooit meer los te laten.

Ik wens dat wij allen de ervaring van Medjugorje mogen LEVEN en daarvan moedig mogen getuigen. In dagelijks gebed en in volle beleving van de Heilige Sacramenten en alles wat onze Moederkerk ons aandraagt.

Gods Zegen, Laurent

E-mail:

llboll

@hotmail.com

Geschreven door mirjam romein, 26. jun, 2010

26 juni 2010
Wat was het heerlijk om weer eens met je 'kind'op vakantie te gaan (zoon van 30 jr)! En zo onverwachts:
binnen 6 weken was het geregeld en zaten we daar in Medugorje!! Wie had dat 3 maanden eerder durven dromen? Ik niet. Eind mei herinnerde ik mij plotseling dat ik de vasten - noveen had gebeden, een geschenk van God de Vader aan Maria voor de families.Ik denk.... een gebeds-verhoring!
Het deed ons goed om binnen zo'n grote familie gedurende een week te kunnen leven. Wat een gezelligheid, vrolijkheid en saamhorigheid.
Ik heb de indruk dat Arthur de reis nog aan het verwerken is en van de verbazingen aan het bekomen is.
De lucht in Medjugorje vind ik zo zacht en paradijselijk; hemels, dat ik elk moment terug zou willen... Met dank aan Maria, onze Hemelse Moeder en aan de lieve reisleiders!
Maria wil op ons Uw Handen leggen...
Mirjam

E-mail:

@hotmail.com

mirjamromein

Geschreven door Gerdi Nijland, 30. mei, 2010

Beste lezers en pelgrimsvrienden,

Ja hoor, ik zag de foto op de getuigen-pagina en daar kwamen ze weer, de waterlanders. Inderdaad, pastoor Vergeer, wat je tijdens zo'n week meemaakt werkt nog heel lang door of begint pas erna te werken.

Ze hebben het weer gepresteerd: George en Marleen Gernaert, pastoor Hans Vergeer en niet te vergeten: Arjan Gernaert, die zoveel werk ter voorbereiding heeft gedaan.
De mengeling van sprankelende geestdrift, vol vuur gezongen liederen, maar ook de humor en de kwinkslagen van vooral pastoor Vergeer. Je moet wel enorm "bezield" zijn om zo'n bedevaart op die manier te organiseren en te leiden. Dank, heel veel dank!
En dan niet te vergeten de mensen van de groep die ik heb mogen ontmoeten: zr.Baptista (tante Babs)en de kleintjes: Quinten en Valentino, zij en alle anderen hebben deze week tot een hele bijzondere gemaakt!
Thuis gekomen las ik het boek van zr. Elvira van het "Cenakolo" en trof mij deze uitspraak: "de ware liefde zoekt het geluk van de ander.......

E-mail:

@live.nl

elvis11

Geschreven door José, 21. mei, 2010

Hoi allemaal,
Deze vakantiebedevaart van mei 2010 was een ontspannen vakantie. We hadden elke dag een programma.
Misschien wel even spierpijn gehad van het berg beklimmen maar is geestelijk ontladend en ontspannend geweest voor mij. Mirjam van 10 jaar, dacht dat ze er pas een halve week was toen we alweer naar huis moesten.
Misschien kwam dat ook omdat we al een keer eerder geweest waren en ongeveer wisten wat er komen ging.
Ook kende we al wat mensen van de vorige keer.
We hebben weer bijzondere mensen ontmoet en bijzondere ervaringen gehoord. We willen volgende keer weer mee in de meivakantie. Eens kijken wie ik dan enthousiast kan krijgen om mee te gaan.
Jullie zijn allemaal van harte welkom!
Vrede en groet,
José

E-mail:

@upcmail.nl

josedejong

Geschreven door Tante Babs, 15. mei, 2010

Op naar ons genadeoord van onze Hemelse Moeder.
Toch de tijd ervoor kwam een diepte punt, zou ik wel gaan ?
Wat ben ik blij met de steun van de lieve leiding Marleen en George!
In Zaventem 30 april aangekomen gingen we op naar het stilte centrum. Door een enthousiaste Pastoor Vergeer (de geestelijke leider).
Voelde ik dat er en knop omgedraaid moest worden in mijn ziel. Deze was aan het verroesten! Nou vanaf toen is er veel gebeurd met mij in Medjugorje (het hotel voor mijn ziel).
Er is veel gebeurd in mijn hart er is ruimte gekomen voor de lofzang en de blijheid. De nachtelijke uren lag ik tegenieten.
Eucharistieviering het hoogte punt.
Ik was bang voor het charismatische dat het te druk en te springerig zou zijn, het tegendeel was zo, en dit bevrijde me. een geweldige verfrissende week. Ik hoor nog het klaterende water van de watervallen. Ja dierbare mensen ik kan een heel boek schrijven van wat we SAMEN mochten beleven in die Heilige plaats.

Dierbare mede pelgrims dank !!

Leiding ga door dank, dank !!

Tante Babs
Met een blijde knipoog

Geschreven door Gerdi Nijland, 22. feb, 2010

Lieve lezers.

Voor het eerst in mijn leven zou ik in september 2009 op bedevaart gaan en wel naar Medjugorje. Dit een half jaar na mijn doop in april van dat jaar. Wat kon en mocht ik verwachten? Ik wist het niet, maar verheugde me er zeer op. Ik ging het avontuur "blanco" aan.
En och, wat heb ik een geweldige week gehad!
De gastvrouw- en heer en de pastoor hebben zo veel voor ons gevarieerde en toch zo fijne gezelschap gedaan om deze reis tot een waardige, maar ook leuke belevenis te maken.
Aan alle programma-onderdelen heb ik meegedaan: de beklimmingen van de Kruisberg en de Verschijningsberg, de visites aan het kinderdorp, het Cenakolo (ontwenningscentrum voor verslaafden), het in aanbouw zijnde kasteel van "de Canadees" en het bezoek aan Mostar, hebben mij indrukwekkende, mooie ervaringen opgeleverd.
Ik had ook voldoende tijd en gelegenheid om mijn eigen gang te gaan.
Vast onderdeel van de dag n.l. de ochtendmis wilde ik beslist niet missen, want de preken van pastoor Vergeer gingen recht in mijn hart!
Kortom: een geweldige reis, die ik zeker nog eens ga maken!

Gerdi Nijland, Hoogland

Geschreven door Levina, 30. nov, 2009

Medjugorje reis 7 tot 14 augustus ’09

Lieve mensen,

Het is voor mij al de 4de keer dat ik ben mee geweest naar Medjugorje met Rejoice Reizen.
Dit jaar dacht ik, voordat ik wegging: “Ik sla volgend jaar een keertje over”.
Maar daar kwam ik al gauw op terug!
Het was dit jaar een groep van ongeveer 25 mensen.
Oude bekenden maar ook een heel aantal nieuwe gezichten.
Ik vond het dit jaar wéér anders dan voorgaande jaren, maar daarom zeker niet minder!
Pastoor Vergeer heeft weer zeer leerzame preken ten gehore gebracht, met de nodige humor. Iedereen die het hoorde kan er iets van opsteken.
Ik heb, dit jaar, 2 van de 6 zieners gezien. Doodgewone mensen die met beide benen op de grond staan.
Het werd me wel duidelijk dat er in de hemel niet op uiterlijk en/of functie van een persoon wordt gelet.
Iedereen is belangrijk en Uniek.
Mensen…… Ga volgend jaar mee!
Als je daar bent is alles gewoon en zie je hoe abnormaal de wereld thuis (is) of (kan zijn).
Zoals vaker wordt gezegd: “ In Medjugorje raakt de Hemel de aarde .
Figuurlijk maar ook letterlijk door de vele bezoeken van Moeder Maria De Koningin Van De Vrede, aan de zieners in Medjugorje (Op aarde).
De kans om daar te mogen zijn, met goede geestelijke begeleiding, mag u niet missen.
Kom…… en luister naar The Queen Of Peace!

Hartelijke groeten van Levina Glissenaar

Geschreven door Marie-Anne en René, 26. nov, 2009


We denken nog met veel genoegen terug aan de bedevaartreis van september 2009.

Nu we weer in de dagelijkse sleur leven missen we Medjugorje.

Achteraf gezien is het een voorrecht geweest om mee op bedevaart te zijn geweest.

De H. Missen, de diverse bezoeken en activiteiten maar vooral ook de medereizigers en zeker de reisleiding die alles zo goed geregeld heeft,
waarvoor nogmaals hartelijke dank.

De H. Missen opgedragen door Past. Hans Vergeer zijn onvergetelijk. Ze hebben veel indruk gemaakt en de preken hebben ons geraakt.

Het was heel fijn te ervaren dat de mensen in de kerk mee baden en zongen en niet passief de H. Mis beleefden zoals hier meestal het geval is.

Als je iets luid mee bid of zingt kijken de mensen zo van “wat mankeert die?”

Het is jammer dat Zwijndrecht zover weg ligt anders zouden we regelmatig een H.Mis kunnen bijwonen, opgedragen door Pastoor Vergeer.

We willen graag nog eens terug gaan naar Medjugorje.

Komt er echter nog een keer een reis in september/oktober dan ga ik meteen kijken of we mee kunnen.

De website van Rejoice Reizen ziet er prachtig en professioneel uit.


We wensen jullie een fijn advent toe en misschien nog wat vroeg, maar in de kerk zijn de voorbereidingen ook al opgang, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.


Speciale groet voor pastoor Hans Vergeer en de Dames uit België van ons hier uit Limburg.

Hartelijk groetend,
Marie-Anne en René Jansen-Höngens

Geschreven door arjen, 20. nov, 2009

Het is nu zo'n 7 a 8 jaar geleden dat ik samen met mijn ouders en vriendin (waar ik nu bijna 6 jaar mee getrouwd ben en 2 kinderen heb) mee gingen naar medjugorje. Ik kwam uit een duister verleden met hardcore muziek, drugs enz enz. Het was dus niet mijn idee om naar een bedevaartsoord te gaan, zeker niet in die tijd, maar omdat mijn ouders er al eens waren geweest en mijn vriendin hadden gevraagd mee tegaan moest ik wel, wat dus goed heeft uitgepakt (Ik ben daar letterlijk zielsgelukkig van geworden!). Ik ben dus meegegaan en dacht ach ik zie wel al die flauwekul. Maar onbewust zette ik de deur van mijn hart en ziel op een kier door het gebed van de rozenkrans en de Eucharistie vieringen, zodat de liefde van Christus naar binnen kon en zo uiteindelijk door Zijn liefde de deur geheel heeft geopend en mijn hart en ziel schoon heeft gewassen. Ik ben zo blij dat ik Jezus Echt heb mogen leren kennen, door Zijn moeder die mij heeft geroepen naar de plaats waar zij zo bijzonder aanwezig is (Medjugorje). Het is de Heilige geest geweest die mij de gendade en het inzicht heeft gegeven en ik ben daar zo dankbaar voor. Wat hebben wij een lieve Moeder die voor ons zorgt en ons vraagt om bij haar Zoon Jezus aan de voet van Het kruis neer te knielen, zodat Hij zich als barmhartige Christus over ons ontfermt en onze fouten weg neemt. Dit is wat er gebeurd als je op deze plaats komt je mag met je mens zijn, dus je fouten en tekortkomingen komen bij Maria die je alleen maar liefdevol aankijkt en wijst naar haar Zoon die met Zijn liefdevolle en Heilig hart ons wil ontvangen in Zijn armen. Ik dank God dat Hij ons Zijn zoon heeft gegeven en ons een moeder heeft geven die in deze ellendige wereld ons laten zien dat er redding ligt in Hem.
Ik zou willen dat de gehele wereld dit gevoel wat ik ervaar zou ervaren, maar ik weet dat er bij vele net als bij mijzelf een begin ligt in iets waar we eerst tegen zeggen wat een onzin allemaal, maar uit eindelijk ons de rust en liefde geeft waar we echt naar zoeken. maak het mee ! het is uiteindelijk het eeuwig leven waard.

Groetjes en Gods zegen
Arjen