~Nieuwe Bedevaartreis 2022 ~

Bedevaart Medjugorje 2022

 

Maria, de Gospa van Medjugorje, vraagt bij haar boodschappen aan de zieners altijd om gebed en toewijding aan haar Zoon Jezus. Hoe mooi is het dicht bij de plaats te komen van haar verschijningen aan de zieners, waar de hemel de aarde raakt.

 

Na een onderbreking van 2 jaar biedt de stichting Rejoicereizen in 2022 daarom weer een Bedevaart aan naar Medjugorje.

Het vertrek is gepland op vrijdag 12 augustus 2022 vanuit Antwerpen Airport naar Split Airport in Kroatië. We reizen terug op vrijdag 19 augustus 2022.

Ons verblijf is zoals gewoonlijk in hotel Palace, centraal gelegen in Medjugorje.

De prijs bedraagt 820euro (exclusief eventuele verzekeringen).

Er zijn maximaal 50 plaatsen gereserveerd.

U kunt zich als kandidaat aanmelden voor deelname aan deze reis.

Einde van dit jaar -als het vluchtschema bekend is- wordt u definitief als deelnemer geregistreerd. Daartoe vragen wij u dan een aanbetaling van 300euro.

 

Maria, Koning van de Vrede, bidt voor ons.

Vandaag 30 april is de dag dat we weer af zouden reizen naar ons geliefde Medjugorje. Evenals vorig jaar hebben we met pijn in ons hart moeten beslissen om thuis te blijven want de pandemie is nog niet voorbij. Maria vraagt ons om dicht bij haar Zoon te blijven en Gods liefde en vreugde uit te stralen. We mogen de hoop niet verliezen en niet bang zijn voor de toekomst. Laten we daarom vol vertrouwen Gods Geest aanroepen zodat deze kan werken in ons hart. En bidden om Gods vrede, Hem volgend in alles wat we doen.

En met Gods wil, zullen we volgend voorjaar weer een nieuwe bedevaart plannen!

 

Boodschap van 25 april 2021 van Maria aan Marija Pavlovic.

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te getuigen van je geloof in de kleuren van de lente. Laat het een geloof van hoop en moed zijn. Kindertjes, moge je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus op weg naar de hemel, wat je doel is. Ik begeleid je op dit pad van heiligheid en neem jullie allemaal op in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

Bedevaartreis 2021 geannuleerd

Met pijn in het hart hebben we besloten de geplande bedevaart naar Medjugorje in april/mei 2021 geen doorgang te laten vinden.

Door het oplaaien van het virus en de dreigende uitbraak van mutanten waarvoor wereldwijd ingrijpende maatregelen worden genomen, kan geen enkele garantie worden gegeven voor een veilig vervoer en verblijf.

Daarbij is de tijd die nodig is voor vaccinatie onduidelijk en zijn de effecten daarvan voorlopig onzeker.

Mede daarom zullen wij dit jaar geen bedevaart naar Medjugorje meer organiseren.

Voor een nieuwe reis willen wij ons richten op de periode eind april/begin mei 2022.

Wij houden u hiervan in de loop van dit jaar op de hoogte, zodat u hieraan desgewenst kunt deelnemen.

Beste pelgrims,

Vandaag 27 april 2020 is het de dag dat we zouden vertrekken naar ons geliefde Medjugorje. We hopen en bidden dat jullie allemaal in goede gezondheid dit bericht mogen lezen.

Met pijn in ons hart zagen we hoe Medjugorje steeds leger werd. De grenzen met Bosnië-Herzegovina gingen op slot en de luchthavens in Kroatië werden gesloten. Ook daar sloeg het virus toe. In het ziekenhuis van Mostar heerste grote chaos door veel zieken, weinig personeel en gebrekkige voorzieningen.

We leven nu in een bijzondere tijd, een tijd van verwarring en onzekerheden. We hebben nog maar net het feest van Pasen gevierd. Daarvoor de 40 dagen tijd met een misschien wel veel diepere betekenis dan ooit, witte donderdag, goede vrijdag en de paaswaken, lege kerken, maar ook een leeg graf, Christus is verrezen, Alleluia.

Hoe groot de verwarring of onzekerheid ook is, wij weten dat wij nooit alleen zijn. Jezus is bij ons. Veel mensen in de wereld zijn nu zoals de vrouwen die bij het lege graf kwamen, en niet wisten waar de Heer was. Zij waren verward. Maar wij weten, “De Heer is op gestaan.”

Ook al is het nu voor velen onmogelijk Christus te ontvangen in de communie en ook wij het gevoel hebben voor een leeg graf te staan, toch mogen we bij het breken van het brood  Hem zien en Hem ontvangen in het Hart. Hij neemt ons bij de hand en laat ons nooit los. Niets kan ons scheiden van de Liefde van Christus. Door Zijn Geest zal Hij ons leiden op de weg van het Eeuwige leven.

Maria heeft ook een tijd van verwarring en onzekerheid gekend. Zij heeft de weg, die haar zoon heeft moeten ondergaan meegemaakt. Ze heeft Hem altijd bij gestaan, waar zij kon. Om als moeder te moeten toezien op wat ze allemaal met je Zoon doen en hoe Hij moet lijden. Dit moet hart verscheurend zijn geweest. Een tijd die voor een gewoon mens niet uit te houden is. Haar Zoon Jezus Christus wel zien, maar er niet bij kunnen, verschrikkelijk.

Wij mogen een voorbeeld nemen aan Maria. Hoe groot is deze vrouw ! Als we hier over nadenken, wat valt het voor ons in deze tijd dan mee.  Wij vertrouwen u allen toe aan het Onbevlekt hart onze moeder Maria; een moeder die nooit opgeeft en altijd klaar staat met haar zorg voor haar kinderen. Een moeder die raad geeft van hoop en liefde.

Maria roept ons op om naar het kruis te kijken omdat dáár onze redding is!

Gebed en vertrouwen in God gaan over grenzen en beperkingen heen. Ook al zijn we fysiek verder van elkaar verwijderd, we weten ons nu meer dan ooit met elkaar verbonden. In en door Christus, op voorspraak van Maria. Met Jezus en met Maria mogen wij nu thuis op weg gaan. In verbondenheid met elkaar.

Bidt u voor ons, wij bidden voor u!

We danken jullie voor het vertrouwen, de lieve post, e-mails en telefoontjes en hopen samen met jullie volgend jaar zo mogelijk van 30 april t/m 7 mei de bedevaart alsnog te kunnen maken. Zodra we hierover duidelijkheid hebben van de reis- en luchtvaartmaatschappij TUI zullen we jullie hiervan uiteraard zo snel mogelijk in kennis stellen.

Hartelijke groet,

Rejoice Reizen

Kapelaan Sacha Steijaert,

George, Marleen, Arjen, Mellanie, Quinten en Valentino Gernaert.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ShzUyLZKSgw

12 April 2020 Medjugorje - on the Apparition Hill a message of hope and peace, a call to prayer to the whole world, with a rosary from the Queen of Peace above the sky of Medjugorje.
www.youtube.com
 

 

 

~ Belangrijk ~ Update inverband met coronavirus ~Belangrijk ~
 
Beste pelgrims,

Het spijt ons zeer, maar door de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus
moet hélaas worden vastgesteld, dat de geplande bedevaart geen doorgang kan vinden. 
 
Het virus heeft nu ook Kroatie en Bosnië bereikt,
waardoor ook daar beperkende maatregelen zijn getroffen
aan de grens en in samenkomsten.
Ook in Medjugorje is dit overduidelijk merkbaar. 
 
Vliegmaatschappij TUI heeft gisteren bekend gemaakt
tot 30 april as alle vluchten naar o.a. Kroatie (Split) te annuleren.
Dit maakt de vliegreis nu dus onmogelijk.
 
Mede nog vanwege de toekomstige onzekere situatie
achten wij dit jaar geen goed alternatief meer haalbaar.
 
Wij zijn daarom in overleg met de reisorganisaties
om de aangegane verplichtingen voor reis en verblijf
te verplaatsen naar eind april begin mei 2021.
 
Het slagen hiervan is temeer van belang omdat de annuleringsverzekering
in deze bijzondere situatie kennelijk geen uitkomst kan bieden.
Zodra wij hierover meer duidelijkheid en zekerheid hebben van de reisorganisaties zullen wij u hierover nader berichten.
 
Wij hopen u hiermee ondanks de teleurstelling ook enigszins te kunnen geruststellen en danken u voor uw geduld.
 
Vooral in deze tijd is het van belang
met elkaar in gebed verbonden te blijven.
Jullie kunnen dus zeker op onze gebeden,
vooral tot Maria, onze voorspreekster, rekenen.
 
 
 
Vriendelijke groet en in gebed verbonden, 
George, Marleen, Arjen en Mellanie Gernaert  

 -----

 

 

Lieve mensen, lieve Pelgrims,

4 mei 2019

We zijn weer terug van onze bedevaartreis naar Medjugorje. Eerst kijken we er naar uit en kan de tijd niet snel genoeg gaan voordat we vertrekken, en nu we weer thuis zijn lijkt de tijd ineens te zijn voorbij gevlogen. Wat een prachtige week, vol van Gods Heilige geest. Het is zo snel voorbij gegaan en nu staan we weer in het gewone dagelijkse leven. Eten koken, wassen, opruimen, enz. De zaken van alledag komen nu weer aanbod. Maar het is anders, het voelt allemaal anders. Als we nu iets doen, doen we dit met liefde en ookal kijken we er tegenop en voelen we ons weer overgeleverd aan ons zelf. We weten dat diep in ons hart de liefde en vrede die we in Medjugorje hebben mogen ontvangen met ons mee is naar ons eigen thuis. De liefde van Christus woont in ons hart en ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wat we in Medjugorje hebben ontvangen is voor iedere pelgrim uniek en anders. Wij mogen en moeten zelfs wat we hebben ontvangen uitstralen in de wereld om ons heen. We worden gezonden om de liefde en vrede te verkondingen in de wereld waar God ons ook naar toe brengt. Samen met onze moeder Maria de koningin van de ware vrede mogen wij op pad gaan. Wij zijn bevoorrecht dat zij ons heeft geroepen en ons dichter naar de liefde van haar Zoon Jezus heeft gebracht.  Alles wat zij doet is ons wijzen naar haar Zoon Jezus door wie wij zijn gered. De barmhartige Christus is met ons, in Hem vertrouwen wij.  

Wij van Rejoice Reizen, willen iedereen nogmaals danken dat jullie aan de oproep van Maria gehoor hebben gegeven om naar Medjugorje te gaan. Iedereen heeft zijn eigen inbreng in de bedevaartreis gehad; door het spelen van muziek, gebed, gesprekken met elkaar, gewoon er te zijn en wij bedanken in het bijzonder de priesters: Kapelaan Sacha en Pastoor Vermeersch voor hun gebeden, de biecht/gespreken en het voorgaan in de dagelijkse Eucharistieviering. Vertegenwoordigers van Christus, priesters hebben wij nodig om Christus centraal te stellen in de Eucharistie van waaruit wij apostelen van liefde mogen en kunnen zijn. 

Namens de organistatie Rejoice Reizen,nogmaal dank en blijft u voor ons bidden, wij bidden voor u. Toevertrouwd aan het Heilig en onbevlekt hart van Jezus en Maria. 

 

George en Marleen, Arjen en Mellanie, Quinten, Valentino

 

 

Beste pelgrims naar Medjugorje.

Nog maar een een korte tijd te gaan, voordat we weer vertrekken naar Medjugorje.

Wat zijn we dankbaar dat Maria ons door haar Zoon heeft geroepen om samen op reis te gaan. Om haar zoon Jezus te gaan ontmoeten, beter te gaan leren kennen en beminnen. Als een liefdevolle moeder omarmd zij ons en wil zij niets liever dan ons Zijn liefde leren kennen. Zij vraagt aan ons om haar apostelen te zijn, apostelen van de liefde. 

In wat voor een prachtige tijd van het jaar mogen wij nu leven, de Paastijd. Een grotere liefde dan wat er in deze tijd is gebeurd is niet voor te stellen. Een tijd waarin alles voorbij komt:  Vasten, Verering, Zelfgave, Waakzaamheid, Verraad, Verdriet, Lijden en uiteindelijk Vreugde. De Heer heeft de dood overwonnen, door Zijn Liefde.

John 3,16 Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Wij kijken uit elkaar te ontmoeten. Het is altijd weer spannend, gaat alles goed en hoe zal het onderling zijn? Vele pelgrims kennen elkaar al, maar dit jaar zijn er ook veel nieuwe pelgrims bij. We leggen het in de handen van de Levende Heer en vertrouwen dat onze moeder Maria bij ons is. Een liefdevolle en betrouwbare moeder die nooit wijkt van haar kinderen, die altijd bij haar Zoon is gebleven tot het bittere eind. Als we zo op weg gaan wie is er dan tegen ons! 

Als we de deur van ons hart open zetten voor de liefde van Jezus en Maria, dan zal de vreugde van Pasen, onze bedevaart naar Medjugorje zeker versterken. Maria roept ons op in Hem te geloven opdat wij niet verloren zullen gaan en op de jongste dag met Christus mogen Verrijzen.

We zijn benieuwd wat de hemel dit jaar weer voor grote dingen zal gaan doen?

In gebed verbonden

Arjen Gernaert, namens Rejoice Reizen

6-4-2019

 

bedevaartreis 2018 RejoiceReizen

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 mei 2018 tijdens onze bedevaartreis

Lieve kinderen,
Liefde is de drijfveer in alles wat mijn Zoon, het licht van de liefde, deed en doet. Ook jullie, mijn kinderen, volbrengen de wil van mijn Zoon als jullie leven in liefde en je naasten liefhebben. Apostelen van mijn liefde, maak jezelf klein; open je zuiver hart voor mijn Zoon zodat Hij doorheen jullie kan werken. Wees, geholpen door het geloof, vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Het is mijn Zoon die je voedt met Zijn Lichaam en sterkt met Zijn Bloed. Het is een mirakel van liefde: mijn Zoon die telkens opnieuw komt, levend, om zielen weer levend te maken. Mijn kinderen, door te leven in liefde volbreng je de wil van mijn Zoon en dan leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederhart verlangt dat jullie steeds meer van Hem houden, omdat Hij jullie roept met Zijn liefde. Hij geeft liefde, opdat je die zou doorgeven aan alle mensen om je heen. Door Zijn liefde ben ik als een moeder bij jullie , om de woorden van liefde en hoop te spreken - de eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen - en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te worden. Ik dank jullie.

Medjugorje bedevaartreis 2018

24-8-2017

Lieve vrienden, mede pelgrims

Van 8 t/m 13 Augustus zijn wij als organisatie van Rejoicereizen (George, Marleen, Mellanie, Arjen en Quinten en Valentino) naar Medjugorje geweest.

We zijn bewust met dit kleine gezelschap naar onze H. Moeder gegaan om onze gebeden te brengen op die plaats die zo mooi en belangrijk is in ons leven, die plaats waar de hemel de aarde raakt.

We hebben onze gebeden, vragen en zorgen neergelegd bij Christus in het allerheiligste sacrament aan de voeten van het H. Kruis

Wat wil God van ons? Wat verlangt Hij van ons nu dat Priester Hans ons hier op aarde niet meer kan leiden als geestelijk leidsman van onze Rejoicereizen?

Veel antwoorden hebben wij mogen ontvangen. De H. Geest heeft ons duidelijk laten zien en voelen wat belangrijk is.

Er waren eerst moeilijke momenten en werden we geconfronteerd met verdriet, maar dit verdriet werd om gezet in liefde, in liefde dat Priester Hans vanuit de hemel meer dan ooit bij ons is. Het was heel duidelijk, het is goed zo.

Priester Hans heeft altijd opgeroepen om ons hart aan Jezus te geven, dit was ook zijn laatste boodschap in zijn eigen preek en vanuit deze verwoording en vanuit dit gevoel gaan wij verder, want zo roept ook Moeder Maria ons op om naar Medjugorje te komen om ons  naar haar Zoon Jezus te brengen zodat wij Zijn liefde leren te begrijpen en ons hart voor Hem kunnen openen.

Een duidelijk teken om door tegaan met onze Reizen naar Medjugorje, met Priester Hans vanuit de Hemel, en wij biddend vanaf aarde.

Het zal anders worden dan dat het is geweest, maar Maria neemt ons bij de hand en de liefde zal alles leiden. De liefde van Christus gaat alle grenzen te boven. In Zijn liefde leven wij  en op Zijn liefde vertrouwen wij.

Wij willen u bedanken voor uw gebeden die ons hebben geholpen bij het nemen van de juiste beslissingen, die niet altijd gemakkelijk zijn geweest. Mede door uw gebed heeft het ware Licht mogen schijnen in onze harten, weet dat u altijd één bent geweest in de kracht van de H. Geest die ons leidt op de weg die God met ons wil gaan. 

Nu gaan we verder enigzins onzeker wat ons te wachten staat, maar in vertrouwen dat alles gaat op Zijn tijd en geleidt door de H. Geest.

Wij vragen u dan ook met ons mee te bidden voor een Priester, dat de H. Geest een heilige Priester op ons pad zal zenden om ons als geestelijke bijstaan in de komende reizen.

Verdere Infoformatie over data, enz. volgt zo snel er meer te melden is.

We leggen alles in de Handen van de levende God, die alles nieuw maakt.

 

In gebed verbonden vertrouwen wij allen toe aan het Heilig en onbevlekt Hart van Jezus en Maria in het licht van de H. Geest.

Namens Rejoicereizen

Arjen Gernaert