Verstuur uw groet

Beste pelgrims van Medjugorje,

 

Al verscheidene jaren wordt door REJOICEREIZEN een bedevaartreis georganiseerd naar Medjugorje; éénmaal zelfs naar Israël, het Heilig Land.

 

We zijn gelukkig dat we zovele pelgrims naar Maria mochten brengen. Dankbaar zijn we dat God ons gezegend heeft in u en in elkaar.

 

Velen mochten een hernieuwd geloofsleven en genezingen op allerlei vlak ontvangen. Getuige de vele intenties die u geschreven hebt in de loop der jaren, vele duizenden, blijkt dat er grote nood is aan voorbeden, intenties die op uw hart liggen en waar u zo graag krachtig voor wil laten bidden. Voor uzelf en voor anderen.

 

De Gospa in Medjugorje zegt: “Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit tot mijn Onbevlekt Hart te naderen. Ik nodig jullie uit om in jullie gezinnen de begeestering van de eerste dagen te vernieuwen, toen ik jullie tot vasten, gebed en bekering heb opgeroepen zodat God jullie met Zijn liefde kan vervullen. Alleen zó zullen jullie de echte vrede kunnen vinden, de vrede die alleen God jullie kan geven. Neem het geloof serieus en bid, bid, bid!”(25-10-1998)

 

En: “Vandaag nodig ik jullie uit door het gebed met Jezus te zijn, om door de persoonlijke ervaring van het gebed de schoonheid van God te kunnen ontdekken. Jullie kunnen noch van het gebed spreken, noch getuigenis daarvan afleggen, wanneer jullie niet bidden. Daarom, mijn lieve kinderen, blijf in de stilte van jullie hart samen met Jezus opdat Hij jullie met Zijn liefde verandert en omvormt. (…) Dit is voor jullie een tijd van genade, profiteer daarvan voor je persoonlijke bekering, want als je God hebt, heb je alles. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.” (25-07-1998)

 

                                              

 

 

 

Ja, wij willen gehoor geven aan het verlangen van de hemel.

 

Op 8 december 2015, het Hoogfeest van het Onbevlekt Hart van Maria, willen wij gaan starten met de gebedsgroep,

 

 • Via een nieuw emailadres:  rejoicegebedsgroep@outlook.com 

 • Deze geldt voor uw intenties die u aan kunt geven via dit emailadres.

 • Elke dinsdag willen wij een uur vurig bidden voor uw intenties en wel van 19.00 uur tot 20.00 uur.  Is dit uur voor u onmogelijk dan kunt u een ander moment kiezen. Maar het uur vanaf 19.00 uur, iedere dinsdag, blijft hét gebedsuur, waarbij we als één vuur de hemel bereiken met ons gebundeld gebed.

 • Voelt u in uw hart het verlangen om zich te engageren aan  dit uur, wilt u zich dan aanmelden als ‘gebedswaker’ via  Rejoicegebedsgroep@outlook.com 

 • Wij zoeken échte bidders naar het Hart van Jezus en Maria. Maria roept ons op de Rozenkrans te bidden, het sterkste gebedswapen, ook de Barmhartigheidsrozenkrans. Er is zoveel verdriet, pijn, eenzaamheid, overwerkte herinneringen, ziektes, angst en twijfel in de wereld, kerk en gezin.

 • Alle pelgrims die we benaderen  kunnen intenties inzenden via één van de emailadressen.

 • Elke maandag, één dag voor het gebedsuur van dinsdag, krijgt u de intenties via de mail, waarvoor u kunt bidden op dinsdag (en in uw persoonlijk gebed gedurende de week).

 • Wilt u zich opgeven om ‘bidder’ te worden? Wilt u intenties en/of Misintenties aanbrengen via één van de mailadressen (zie boven).

 • Natuurlijk kunt u én bidder zijn én uw (mis)intenties aangeven.

 • Als u géén emailberichten van ons wenst te ontvangen kunt u dat aangeven.

   

  De datum 8 december 2015 is tevens de opening van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’, een Jubileumjaar. Paus Franciscus zegt: “Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader”. De paus nodigt ons uit om in het Heilig Jaar door een speciale Heilige Deur te gaan: de deur van de Barmhartigheid. Dat is een deur om bij God de Vader thuis te komen; deze deur is een beeld voor Jezus Christus, door wiens lijden, dood en verrijzenis wij tot Gods eeuwig Vaderhuis toegang hebben, waar ieder die erdoor binnentreedt “de liefde van God, die troost, vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren”.

  De paus opent het Heilig Jaar op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Zij werd een heilige tempel van God. Zo zijn ook wij door Hem bedoeld: vrij van zonden, van alle kwaad, geheel vervuld van Zijn liefde en licht.

  Het Heilig Jaar biedt ons een bijzondere gelegenheid om ons eigen leven te zuiveren van wat onoprecht en donker is, van wat ons van God verwijdert, onze naaste en onszelf. Dit Jaar wil ons die liefde van God onze vader geven, waardoor ons hart, ja heel ons leven zich vernieuwt, zodat wij verder groeien in onze relatie met Jezus.

   

  Beste vrienden,

  Als uw Medjugorje priester verwacht ik véél van onze nieuwe gebedsgroep, waarbij wij als Kerk van Christus mogen bidden voor wat er in deze wereld zich afspeelt, de bedreigingen, angsten en oorlogen, maar ook voor onszelf en anderen in familie- of vriendenkring. Dat wij en zij, de hele wereld. een diepe innerlijke bevrijding en vrede verkrijgen en géven.

   

 

          Rejoice Gebedsgroep zoekt U.  Doet u mee?

 


Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: