Assisi

Basiliek van St. Franciscus van Assisi


    Wees geloofd, mijn Heer
   door al Uw schepselen
   vooral door broeder zon,
   die de dag brengt en ons beschijnt;
   schoon is hij
   en stralend in grote luister:
   van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

   Wees geloofd, mijn Heer,
   door zuster maan en de sterren,
   aan de hemel heeft U ze gezet,
   klaar, kostbaar en mooi.

   Wees geloofd, mijn Heer,
   door broeder wind en de luchten
   en wolken en heldere hemel
   en ook door weer,
   dat gij Uw schepselen geeft.

   Wees geloofd, mijn Heer
   door zuster water,
   zo nuttig en nederig
   zo kostelijk en kuis.

   Wees geloofd, mijn Heer,
   door broeder vuur,
   door wie U de nacht laat verlichten.
   Schoon is hij en vrolijk
   en krachtig en sterk.

   Wees geloofd, mijn Heer,
   door onze zuster, moeder aarde,
   die ons draagt en voedt en ons

   velerlei vruchten schenkt
   en kleurige bloemen en gras.

   Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
   om Uw liefdes wil vergeven,
   die onzekerheid en verdriet verdragen.
   Zalig zij die in vrede volharden.
   Zij worden door U gekroond.

   Wees geloofd, mijn Heer,
   door onze zuster, de lijfelijke dood.
   Zalig degenen die zij verzoend vindt
   met Uw heiligste wil.
   Hen kan de tweede dood niet deren.

   Looft en prijst mijn Heer!