We zijn blij dat we na de teleurstelling van de uitgestelde reis in april/mei 2020 u een nieuwe bedevaartreis kunnen aanbieden naar Medjugorje van

30 april t/m 7 mei 2021

In de eerste plaats voor de pelgrims van de afgelaste reis, die hun reis een jaar zien uitgesteld. Zij zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

In de tweede plaats voor andere geïnteresseerden, want er zijn daarnaast ook nog extra plaatsen voor de vliegreis en het verblijf gereserveerd.

Belangstellenden kunnen zich reeds laten inschrijven.

In totaal hopen we dan in 2021 met zo’n 50 deelnemers op bedevaart te gaan.

 


 

Beste pelgrims,

Vandaag 27 april 2020 is het de dag dat we zouden vertrekken naar ons geliefde Medjugorje. We hopen en bidden dat jullie allemaal in goede gezondheid dit bericht mogen lezen.

Met pijn in ons hart zagen we hoe Medjugorje steeds leger werd. De grenzen met Bosnië-Herzegovina gingen op slot en de luchthavens in Kroatië werden gesloten. Ook daar sloeg het virus toe. In het ziekenhuis van Mostar heerste grote chaos door veel zieken, weinig personeel en gebrekkige voorzieningen.

We leven nu in een bijzondere tijd, een tijd van verwarring en onzekerheden. We hebben nog maar net het feest van Pasen gevierd. Daarvoor de 40 dagen tijd met een misschien wel veel diepere betekenis dan ooit, witte donderdag, goede vrijdag en de paaswaken, lege kerken, maar ook een leeg graf, Christus is verrezen, Alleluia.

Hoe groot de verwarring of onzekerheid ook is, wij weten dat wij nooit alleen zijn. Jezus is bij ons. Veel mensen in de wereld zijn nu zoals de vrouwen die bij het lege graf kwamen, en niet wisten waar de Heer was. Zij waren verward. Maar wij weten, “De Heer is op gestaan.”

Ook al is het nu voor velen onmogelijk Christus te ontvangen in de communie en ook wij het gevoel hebben voor een leeg graf te staan, toch mogen we bij het breken van het brood  Hem zien en Hem ontvangen in het Hart. Hij neemt ons bij de hand en laat ons nooit los. Niets kan ons scheiden van de Liefde van Christus. Door Zijn Geest zal Hij ons leiden op de weg van het Eeuwige leven.

Maria heeft ook een tijd van verwarring en onzekerheid gekend. Zij heeft de weg, die haar zoon heeft moeten ondergaan meegemaakt. Ze heeft Hem altijd bij gestaan, waar zij kon. Om als moeder te moeten toezien op wat ze allemaal met je Zoon doen en hoe Hij moet lijden. Dit moet hart verscheurend zijn geweest. Een tijd die voor een gewoon mens niet uit te houden is. Haar Zoon Jezus Christus wel zien, maar er niet bij kunnen, verschrikkelijk.

Wij mogen een voorbeeld nemen aan Maria. Hoe groot is deze vrouw ! Als we hier over nadenken, wat valt het voor ons in deze tijd dan mee.  Wij vertrouwen u allen toe aan het Onbevlekt hart onze moeder Maria; een moeder die nooit opgeeft en altijd klaar staat met haar zorg voor haar kinderen. Een moeder die raad geeft van hoop en liefde.

Maria roept ons op om naar het kruis te kijken omdat dáár onze redding is!

Gebed en vertrouwen in God gaan over grenzen en beperkingen heen. Ook al zijn we fysiek verder van elkaar verwijderd, we weten ons nu meer dan ooit met elkaar verbonden. In en door Christus, op voorspraak van Maria. Met Jezus en met Maria mogen wij nu thuis op weg gaan. In verbondenheid met elkaar.

Bidt u voor ons, wij bidden voor u!

We danken jullie voor het vertrouwen, de lieve post, e-mails en telefoontjes en hopen samen met jullie volgend jaar zo mogelijk van 30 april t/m 7 mei de bedevaart alsnog te kunnen maken. Zodra we hierover duidelijkheid hebben van de reis- en luchtvaartmaatschappij TUI zullen we jullie hiervan uiteraard zo snel mogelijk in kennis stellen.

Hartelijke groet,

Rejoice Reizen

Kapelaan Sacha Steijaert,

George, Marleen, Arjen, Mellanie, Quinten en Valentino Gernaert.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ShzUyLZKSgw

12 April 2020 Medjugorje - on the Apparition Hill a message of hope and peace, a call to prayer to the whole world, with a rosary from the Queen of Peace above the sky of Medjugorje.
www.youtube.com
 

 

 

~ Belangrijk ~ Update inverband met coronavirus ~Belangrijk ~
 
Beste pelgrims,

Het spijt ons zeer, maar door de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus
moet hélaas worden vastgesteld, dat de geplande bedevaart geen doorgang kan vinden. 
 
Het virus heeft nu ook Kroatie en Bosnië bereikt,
waardoor ook daar beperkende maatregelen zijn getroffen
aan de grens en in samenkomsten.
Ook in Medjugorje is dit overduidelijk merkbaar. 
 
Vliegmaatschappij TUI heeft gisteren bekend gemaakt
tot 30 april as alle vluchten naar o.a. Kroatie (Split) te annuleren.
Dit maakt de vliegreis nu dus onmogelijk.
 
Mede nog vanwege de toekomstige onzekere situatie
achten wij dit jaar geen goed alternatief meer haalbaar.
 
Wij zijn daarom in overleg met de reisorganisaties
om de aangegane verplichtingen voor reis en verblijf
te verplaatsen naar eind april begin mei 2021.
 
Het slagen hiervan is temeer van belang omdat de annuleringsverzekering
in deze bijzondere situatie kennelijk geen uitkomst kan bieden.
Zodra wij hierover meer duidelijkheid en zekerheid hebben van de reisorganisaties zullen wij u hierover nader berichten.
 
Wij hopen u hiermee ondanks de teleurstelling ook enigszins te kunnen geruststellen en danken u voor uw geduld.
 
Vooral in deze tijd is het van belang
met elkaar in gebed verbonden te blijven.
Jullie kunnen dus zeker op onze gebeden,
vooral tot Maria, onze voorspreekster, rekenen.
 
 
 
Vriendelijke groet en in gebed verbonden, 
George, Marleen, Arjen en Mellanie Gernaert  

 -----

 

 

Lieve mensen, lieve Pelgrims,

4 mei 2019

We zijn weer terug van onze bedevaartreis naar Medjugorje. Eerst kijken we er naar uit en kan de tijd niet snel genoeg gaan voordat we vertrekken, en nu we weer thuis zijn lijkt de tijd ineens te zijn voorbij gevlogen. Wat een prachtige week, vol van Gods Heilige geest. Het is zo snel voorbij gegaan en nu staan we weer in het gewone dagelijkse leven. Eten koken, wassen, opruimen, enz. De zaken van alledag komen nu weer aanbod. Maar het is anders, het voelt allemaal anders. Als we nu iets doen, doen we dit met liefde en ookal kijken we er tegenop en voelen we ons weer overgeleverd aan ons zelf. We weten dat diep in ons hart de liefde en vrede die we in Medjugorje hebben mogen ontvangen met ons mee is naar ons eigen thuis. De liefde van Christus woont in ons hart en ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wat we in Medjugorje hebben ontvangen is voor iedere pelgrim uniek en anders. Wij mogen en moeten zelfs wat we hebben ontvangen uitstralen in de wereld om ons heen. We worden gezonden om de liefde en vrede te verkondingen in de wereld waar God ons ook naar toe brengt. Samen met onze moeder Maria de koningin van de ware vrede mogen wij op pad gaan. Wij zijn bevoorrecht dat zij ons heeft geroepen en ons dichter naar de liefde van haar Zoon Jezus heeft gebracht.  Alles wat zij doet is ons wijzen naar haar Zoon Jezus door wie wij zijn gered. De barmhartige Christus is met ons, in Hem vertrouwen wij.  

Wij van Rejoice Reizen, willen iedereen nogmaals danken dat jullie aan de oproep van Maria gehoor hebben gegeven om naar Medjugorje te gaan. Iedereen heeft zijn eigen inbreng in de bedevaartreis gehad; door het spelen van muziek, gebed, gesprekken met elkaar, gewoon er te zijn en wij bedanken in het bijzonder de priesters: Kapelaan Sacha en Pastoor Vermeersch voor hun gebeden, de biecht/gespreken en het voorgaan in de dagelijkse Eucharistieviering. Vertegenwoordigers van Christus, priesters hebben wij nodig om Christus centraal te stellen in de Eucharistie van waaruit wij apostelen van liefde mogen en kunnen zijn. 

Namens de organistatie Rejoice Reizen,nogmaal dank en blijft u voor ons bidden, wij bidden voor u. Toevertrouwd aan het Heilig en onbevlekt hart van Jezus en Maria. 

 

George en Marleen, Arjen en Mellanie, Quinten, Valentino

 

 

Beste pelgrims naar Medjugorje.

Nog maar een een korte tijd te gaan, voordat we weer vertrekken naar Medjugorje.

Wat zijn we dankbaar dat Maria ons door haar Zoon heeft geroepen om samen op reis te gaan. Om haar zoon Jezus te gaan ontmoeten, beter te gaan leren kennen en beminnen. Als een liefdevolle moeder omarmd zij ons en wil zij niets liever dan ons Zijn liefde leren kennen. Zij vraagt aan ons om haar apostelen te zijn, apostelen van de liefde. 

In wat voor een prachtige tijd van het jaar mogen wij nu leven, de Paastijd. Een grotere liefde dan wat er in deze tijd is gebeurd is niet voor te stellen. Een tijd waarin alles voorbij komt:  Vasten, Verering, Zelfgave, Waakzaamheid, Verraad, Verdriet, Lijden en uiteindelijk Vreugde. De Heer heeft de dood overwonnen, door Zijn Liefde.

John 3,16 Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Wij kijken uit elkaar te ontmoeten. Het is altijd weer spannend, gaat alles goed en hoe zal het onderling zijn? Vele pelgrims kennen elkaar al, maar dit jaar zijn er ook veel nieuwe pelgrims bij. We leggen het in de handen van de Levende Heer en vertrouwen dat onze moeder Maria bij ons is. Een liefdevolle en betrouwbare moeder die nooit wijkt van haar kinderen, die altijd bij haar Zoon is gebleven tot het bittere eind. Als we zo op weg gaan wie is er dan tegen ons! 

Als we de deur van ons hart open zetten voor de liefde van Jezus en Maria, dan zal de vreugde van Pasen, onze bedevaart naar Medjugorje zeker versterken. Maria roept ons op in Hem te geloven opdat wij niet verloren zullen gaan en op de jongste dag met Christus mogen Verrijzen.

We zijn benieuwd wat de hemel dit jaar weer voor grote dingen zal gaan doen?

In gebed verbonden

Arjen Gernaert, namens Rejoice Reizen

6-4-2019

 

 

Nieuwe datum bekend bedevaartreis 2019 

Medjugorje 2019 
26 april t/m 3 mei 

 

inschrijfformulier

 

hotel palace: http://www.medjugorjepalace.com/index.php/en/virtual-tour

 

 

Rejoicereizen de organisatie:

 

George & Marleen, Arjen & Mellanie, Quinten, Valentino Gernaert

 

&

 

Kapelaan Sacha Steijaert

 

 

bedevaartreis 2018 RejoiceReizen

Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 mei 2018 tijdens onze bedevaartreis

Lieve kinderen,
Liefde is de drijfveer in alles wat mijn Zoon, het licht van de liefde, deed en doet. Ook jullie, mijn kinderen, volbrengen de wil van mijn Zoon als jullie leven in liefde en je naasten liefhebben. Apostelen van mijn liefde, maak jezelf klein; open je zuiver hart voor mijn Zoon zodat Hij doorheen jullie kan werken. Wees, geholpen door het geloof, vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Het is mijn Zoon die je voedt met Zijn Lichaam en sterkt met Zijn Bloed. Het is een mirakel van liefde: mijn Zoon die telkens opnieuw komt, levend, om zielen weer levend te maken. Mijn kinderen, door te leven in liefde volbreng je de wil van mijn Zoon en dan leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederhart verlangt dat jullie steeds meer van Hem houden, omdat Hij jullie roept met Zijn liefde. Hij geeft liefde, opdat je die zou doorgeven aan alle mensen om je heen. Door Zijn liefde ben ik als een moeder bij jullie , om de woorden van liefde en hoop te spreken - de eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen - en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te worden. Ik dank jullie.

Medjugorje bedevaartreis 2018

 

Lieve pelgrims,

In Christus zijn wij geroepen 

om met Maria op weg te gaan naar Medjugorje.

Wij zijn dan ook verheugd (rejoiced) mee te delen dat

de bedevaartreis 2018 vol is

Heeft u ook het gevoel dat Maria u roept, meld u dan aan.

Wij vertrouwen erop dat alles wordt geleid door de H. geest,

in de naam van Jezus Christus onze Heer !

 

Beste pelgrims,

De nieuwe bedevaartreis naar Medjugorje:

 

27 april t/m 4 mei 2018

 

info betreft onze reizen: bedevaart medjugorje

info over onze "nieuwe" Priester: Priester

 

voor informatie of inschrijving:

E-mail: rejoicereizen@live.com

Tel. 0031 (0) 115-617673

inschrijfformulier

 

 

 


 

 

Lieve pelgrims,

In Christus zijn wij geroepen 

om met Maria op weg te gaan naar Medjugorje.

Wij zijn dan ook verheugd (rejoiced) mee te delen dat

de bedevaartreis 2018 vol is

Heeft u ook het gevoel dat Maria u roept, meld u dan aan.

Wij vertrouwen erop dat alles wordt geleid door de H. geest,

in de naam van Jezus Christus onze Heer !

 

Beste pelgrims,

De nieuwe bedevaartreis naar Medjugorje:

 

27 april t/m 4 mei 2018

 

info betreft onze reizen: bedevaart medjugorje

info over onze "nieuwe" Priester: Priester

 

voor informatie of inschrijving:

E-mail: rejoicereizen@live.com

Tel. 0031 (0) 115-617673

inschrijfformulier

 

 

 


 

24-8-2017

Lieve vrienden, mede pelgrims

Van 8 t/m 13 Augustus zijn wij als organisatie van Rejoicereizen (George, Marleen, Mellanie, Arjen en Quinten en Valentino) naar Medjugorje geweest.

We zijn bewust met dit kleine gezelschap naar onze H. Moeder gegaan om onze gebeden te brengen op die plaats die zo mooi en belangrijk is in ons leven, die plaats waar de hemel de aarde raakt.

We hebben onze gebeden, vragen en zorgen neergelegd bij Christus in het allerheiligste sacrament aan de voeten van het H. Kruis

Wat wil God van ons? Wat verlangt Hij van ons nu dat Priester Hans ons hier op aarde niet meer kan leiden als geestelijk leidsman van onze Rejoicereizen?

Veel antwoorden hebben wij mogen ontvangen. De H. Geest heeft ons duidelijk laten zien en voelen wat belangrijk is.

Er waren eerst moeilijke momenten en werden we geconfronteerd met verdriet, maar dit verdriet werd om gezet in liefde, in liefde dat Priester Hans vanuit de hemel meer dan ooit bij ons is. Het was heel duidelijk, het is goed zo.

Priester Hans heeft altijd opgeroepen om ons hart aan Jezus te geven, dit was ook zijn laatste boodschap in zijn eigen preek en vanuit deze verwoording en vanuit dit gevoel gaan wij verder, want zo roept ook Moeder Maria ons op om naar Medjugorje te komen om ons  naar haar Zoon Jezus te brengen zodat wij Zijn liefde leren te begrijpen en ons hart voor Hem kunnen openen.

Een duidelijk teken om door tegaan met onze Reizen naar Medjugorje, met Priester Hans vanuit de Hemel, en wij biddend vanaf aarde.

Het zal anders worden dan dat het is geweest, maar Maria neemt ons bij de hand en de liefde zal alles leiden. De liefde van Christus gaat alle grenzen te boven. In Zijn liefde leven wij  en op Zijn liefde vertrouwen wij.

Wij willen u bedanken voor uw gebeden die ons hebben geholpen bij het nemen van de juiste beslissingen, die niet altijd gemakkelijk zijn geweest. Mede door uw gebed heeft het ware Licht mogen schijnen in onze harten, weet dat u altijd één bent geweest in de kracht van de H. Geest die ons leidt op de weg die God met ons wil gaan. 

Nu gaan we verder enigzins onzeker wat ons te wachten staat, maar in vertrouwen dat alles gaat op Zijn tijd en geleidt door de H. Geest.

Wij vragen u dan ook met ons mee te bidden voor een Priester, dat de H. Geest een heilige Priester op ons pad zal zenden om ons als geestelijke bijstaan in de komende reizen.

Verdere Infoformatie over data, enz. volgt zo snel er meer te melden is.

We leggen alles in de Handen van de levende God, die alles nieuw maakt.

 

In gebed verbonden vertrouwen wij allen toe aan het Heilig en onbevlekt Hart van Jezus en Maria in het licht van de H. Geest.

Namens Rejoicereizen

Arjen Gernaert

 

 

 

9 april 2017,

Lieve vrienden, mede pelgrims

We zijn weeral in de week voor Pasen aan gekomen.
De tijd om uit te zien naar de opstanding van de Heer.
Een genade volle tijd die ons dichter tot de werkelijke liefde leidt van onze Heer Jezus Christus.
Het is in deze tijd dat we onze ogen nog meer gericht mogen houden op die onvoorwaardelijke liefde die Christus voor ons heeft.
Het is dan ook in deze verbondenheid dat wij ons aan Christus toe vertrouwen.
De Barmhartige Christus heeft de dood overwonnen !!
We gaan samen op weg, samen met Maria om deze moeilijkste moment van haar leven te doorstaan.
Maria wist dat dit ging gebeuren. Wat een liefde moet zij voor de wereld hebben gehad door haar zoon te geven aan de wereld.

Het is voor velen, in deze tijden van duisternis onvoorstelbaar om deze liefde te begrijpen, maar als ons hart geopend is voor Christus, dan geeft Hij ons Zijn Geest die ons verstand te boven gaat en Zijn liefde aan ons openbaart.

Zoveel liefde, zoveel genade = Pasen voor de wereld.

Nu wij in het vertrouwen leven dat Christus ons heeft gered van de dood.
Gaan natuurlijk ook onze gedachten uit naar onze geliefde Pastoor Hans.
Pastoor Hans Vergeer, heeft deze liefde van Christus verkondigd. Hij heeft door de genade, de liefde van Christus Vertegenwoordigd in zijn Priesterschap.
Wij zullen hem nooit vergeten en wij vertrouwen dat door die Liefde van Christus, Pastoor Hans met ons verbonden blijft tot ook wij mogen komen in die liefde van God de Vader en wij allen weer eens samen zijn!

Wij hier op aarde moeten verder met ons leven en moeten de liefde van Christus blijven stralen ieder op zijn eigen manier.
Zo willen wij van Rejoice Reizen ook weer gaan kijken naar de toekomst van onze bedevaartreizen. Het heeft tijd nodig om de wond die er is van het overlijden van Priester Hans te laten genezen op Zijn tijd.
Wij vertrouwen op uw gebed en leggen deze samen onze eigen gebeden voor aan Hem, op voorspraak van Maria "de koningin van de vrede" zodat de wil van God zal worden volbracht in ons leven, in onze reizen, in elke stap die wij nemen.  
Blijft u voor ons bidden, Blijft u bidden voor de zielen rust van Priester Vergeer. Samen gaan we op weg.
Samen met Priester Hans, die mag rusten in de liefde van Pasen.

 

(Om Pastoor Hans te blijven herinneren is er een memoriam pagina)

Memoriam Pr. Hans

 

Wij houden u op de hoogte als er meer nieuws is over de toekomst van Rejoicereizen.

Namens: RejoiceReizen
Arjen Gernaert

9 april 2017,

Lieve vrienden, mede pelgrims

We zijn weeral in de week voor Pasen aan gekomen.
De tijd om uit te zien naar de opstanding van de Heer.
Een genade volle tijd die ons dichter tot de werkelijke liefde leidt van onze Heer Jezus Christus.
Het is in deze tijd dat we onze ogen nog meer gericht mogen houden op die onvoorwaardelijke liefde die Christus voor ons heeft.
Het is dan ook in deze verbondenheid dat wij ons aan Christus toe vertrouwen.
De Barmhartige Christus heeft de dood overwonnen !!
We gaan samen op weg, samen met Maria om deze moeilijkste moment van haar leven te doorstaan.
Maria wist dat dit ging gebeuren. Wat een liefde moet zij voor de wereld hebben gehad door haar zoon te geven aan de wereld.

Het is voor velen, in deze tijden van duisternis onvoorstelbaar om deze liefde te begrijpen, maar als ons hart geopend is voor Christus, dan geeft Hij ons Zijn Geest die ons verstand te boven gaat en Zijn liefde aan ons openbaart.

Zoveel liefde, zoveel genade = Pasen voor de wereld.

Nu wij in het vertrouwen leven dat Christus ons heeft gered van de dood.
Gaan natuurlijk ook onze gedachten uit naar onze geliefde Pastoor Hans.
Pastoor Hans Vergeer, heeft deze liefde van Christus verkondigd. Hij heeft door de genade, de liefde van Christus Vertegenwoordigd in zijn Priesterschap.
Wij zullen hem nooit vergeten en wij vertrouwen dat door die Liefde van Christus, Pastoor Hans met ons verbonden blijft tot ook wij mogen komen in die liefde van God de Vader en wij allen weer eens samen zijn!

Wij hier op aarde moeten verder met ons leven en moeten de liefde van Christus blijven stralen ieder op zijn eigen manier.
Zo willen wij van Rejoice Reizen ook weer gaan kijken naar de toekomst van onze bedevaartreizen. Het heeft tijd nodig om de wond die er is van het overlijden van Priester Hans te laten genezen op Zijn tijd.
Wij vertrouwen op uw gebed en leggen deze samen onze eigen gebeden voor aan Hem, op voorspraak van Maria "de koningin van de vrede" zodat de wil van God zal worden volbracht in ons leven, in onze reizen, in elke stap die wij nemen.  
Blijft u voor ons bidden, Blijft u bidden voor de zielen rust van Priester Vergeer. Samen gaan we op weg.
Samen met Priester Hans, die mag rusten in de liefde van Pasen.

 

(Om Pastoor Hans te blijven herinneren is er een memoriam pagina)

Memoriam Pr. Hans

 

Wij houden u op de hoogte als er meer nieuws is over de toekomst van Rejoicereizen.

Namens: RejoiceReizen
Arjen Gernaert